Cursus Klein Vaarbewijs 1 of 2

Locatie: In overleg
Adres: In overleg
Voor wie: Degenen die zich willen voorbereiden op het examen Klein Vaarbewijs ( 1 en/of 2).
Organisatie: Hans van Dijk Opleidingen & Advies

Verplichting:

Een klein vaarbewijs is verplicht voor het varen met een schip met een lengte van 15 tot maximaal 25 meter of een klein schip dat sneller kan varen dan 20 km/uur (dus ook een waterscooter of een jetski).

Leeftijd:

De minimum leeftijd waarop aan een persoon een klein vaarbewijs mag worden afgegeven, is 18 jaar. Het klein vaarbewijs is onbeperkt geldig. Het examen kan al gedaan worden op 17 jarige leeftijd. De afgifte van het klein vaarbewijs vindt echter pas plaats op je 18e jaar.

Afgifte klein vaarbewijs:

Een klein vaarbewijs wordt alleen afgegeven na overlegging van:
• Het getuigschrift betreffende de theoretische kennis die noodzakelijk is om met een schip te varen; dit getuigschrift krijg je als je geslaagd bent;
• Een verklaring betreffende de lichamelijke geschiktheid. Als je geslaagd bent krijg je hiervoor een formulier toegestuurd dat je zelf moet invullen. Je hoeft er niet voor naar de dokter. De medische eisen kun je vinden op de site van het CBR. www.cbr.nl

Klein vaarbewijs 1:

Een klein vaarbewijs I is vereist voor de vaart met een vaarbewijsplichtig klein schip op de rivieren, kanalen en meren. Op basis van dit vaarbewijs kun je tevens het internationaal vaarbewijs ICC Internal Waters aanvragen.

Klein vaarbewijs 2:

Een klein vaarbewijs 2 is vereist voor de vaart met een vaarbewijsplichtig klein schip op alle binnenwateren. Dus als je ook op het ruime binnenwater, zoals Wadden, IJsselmeer, Markermeer, Ooster- en Westerschelde vaart, moet je vaarbewijs II hebben. Op basis van vaarbewijs 2 kun je het internationaal vaarbewijs ICC Internal and Coastal Waters aanvragen.

De zee:

Voor Nederland geldt dat je geen vaarbewijs nodig hebt als je uitsluitend op zee vaart en geen haven binnengaat. Andere Europese landen, onder andere Griekenland, Italië en Spanje, kennen wel een vaarbewijsplicht voor de kustwateren. Je hebt dan een ICC Coastal Waters nodig.

Het examen klein vaarbewijs I bestaat uit 30 multiple choice vragen over:
• Vaarregels
• Vaarreglementen
• Betonning
• Borden
• Dag- en nachttekens van schepen
• Geluidsseinen
• Veiligheidsmiddelen
• Manoeuvreren

U moet 70% goed hebben.

Vanaf 1 januari 2020 kunt u examen doen bij het merendeel van de CBR
examenbureaus in het land. Aanvragen van de examen is al mogelijk vanaf november 2019.

Het examen kan elke dag behalve op zondag.

Inschrijven via www.cbr.nl

Het examen klein vaarbewijs 2 bestaat uit:

• Het examen klein vaarbewijs 2. Voor de afgifte van het vaarbewijs 2 moet u reeds in het bezit zijn van een klein vaarbewijs 1. Het is ook mogelijk dat u op de dag van uw examen eerst examen klein vaarbewijs 1 en direct daarna examen voor vaarbewijs 2 doet.

• Het vaarbewijs 2 bestaat o.a. uit:
o andere reglementen dan klein vaarbewijs 1
o koers- en plaatsbepaling (navigatie)
o (getijde)stroomberekeningen
De cursus t.b.v. klein vaarbewijs 1 wordt al naar gelang de behoefte (of tijd) van de deelnemers gehouden in 1 dag(spoedcursus) of op 4 dagdelen (ochtend/middag of avond).

Nadere informatie omtrent deze cursus kunt u opvragen middels het contactformulier op de site: www.vaartraining.com