Cursus Basiscertificaat Marifonie

Voor wie:
Degenen die zich willen voorbereiden op het examen ter verkrijging van het basiscertificaat voor de bediening van een marifoon aan boord van (plezier)vaartuigen.
Op een schip, voorzien van een marifoon, moet tenminste één persoon aan boord zijn die in het bezit is van zo’n bedieningscertificaat. De overige opvarenden mogen onder toezicht en de verantwoordelijkheid van de bezitter van het certificaat de marifoon bedienen. Het bezit van dit basiscertificaat is voor het overgrote deel van de watersporters voldoende.

Verder is het basiscertificaat van belang om uw marifoon aan boord van uw vaartuig op de juiste manier te registreren bij het Agentschap Telecom.

Inhoud Cursus:

  • De cursus is geheel gebaseerd op het examen en bestaat evenals het examen uit de volgende onderdelen:
    uw vaardigheid in de bediening van maritieme radiozendapparaten;
  • uw kennis van de bij wet gestelde regels en van de vergunningsvoorschriften;
  • uw kennis met betrekking tot de afwikkeling van nood-, spoed- en veiligheidsverkeer, het openbaar verkeer, het onderling verkeer en het nautisch verkeer.

De cursus ter voorbereiding op het examen “basiscertificaat marifonie” wordt in één dag gegeven waarna aan het einde van de cursusdag het examen afgenomen zal worden door een examinator namens het Agentschap Telecom.

Het examen:

Het examen bestaat uit 30 meerkeuzevragen. De tijdsduur van het examen is maximaal 60 minuten. De maximumscore is 50 punten, om te slagen moet men tenminste 35 punten behalen.

Bij het examen basiscertificaat marifonie wordt met name getoetst op de hierboven genoemde onderdelen.

Bij een deelname van 10 personen kan het examen op locatie worden afgenomen.

Nadere informatie kunt u krijgen door een mail te sturen naar info@vcabasis.nl.