Begin

Hans van Dijk Opleidingen en Advies is vanuit ervaring in het (nautisch) onderwijs, de overheid en de 
bouw gespecialiseerd in diverse soorten (Arbo) trainingen en opleidingen.  

Naast de hieronder genoemde trainingen/cursussen zijn wij door onze flexibiliteit en professionaliteit in staat om (al dan niet in samenwerking met andere opleiders) cursussen op maat te verzorgen. 

Voorbeelden van maatwerk zijn o.a.:

 • Het opleiden van schippers van De Tenders Rotterdam BV. (www.de-tenders.nl)
 • Het verzorgen van de combi-cursus klein vaarbewijs / arbo-training met een snelle motorboot t.b.v. de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) (i.s.m. Aurora Commu-natiek).
 • De arbo-training “werken met de RHIB” t.b.v. Rijkswaterstaat.
 • Verzorgen van de theoretische cursussen Klein Vaarbewijs 1 en 2 alsmede cursus ter voorbereiding op het examen Basiscertificaat Marifonie ten behoeve van de Douane Rotterdam.
 • Arbo-vaartraining met de “snelle” motorboot tbv Hoogheemraadschap ” De Stichtse Rijnlanden” en Waterschap Rivierenland.
 • Participeren in de praktijkdag manoeuvreren en varen in Rotterdam van maandblad motorboot en Aurora commu-nautiek. https://www.youtube.com/watch?v=RL6GzOYvgWE 
 • Het verzorgen van de VCA (vol) opleiding i.c.m. een risico-inventarisatie, alsmede de heftruckopleiding bij Greenpack BV te Maasdijk
 • Verzorgen permanente her- en bijscholing BOA’s havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat in opdracht van IPOL BV Rotterdam.
 • Groepslessen ter voorbereiding op het examen Marifonie bij diverse watersportverenigingen.
 • Verzorgen handhavings- en vaartraining voor de gemeenten Breda, Leiden, Utrecht en Amstelveen in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
 • Verzorgen van vaartrainingen, cursussen marifonie en klein vaarbewijs bij Staatsbosbeheer en Omgevingsdienst Brabant Noord.
 • Overvaren van diverse soorten vaartuigen.